Jak ukončit pronájem na hřbitově?

Pokud se rozhodnete ukončit pronájem hrobového místa na hřbitově, dostavte se osobně (nebo pověřte blízkou osobu plnou mocí) do příslušné kanceláře správy hřbitovů. Jsou-li v hrobě uloženy urny, jejich vyzvednutí si sjednejte v kanceláři správy nebo na naší pohřební službě.

Jste-li dědicem hrobu, je Vaší povinností dát hrobové místo do pořádku. V případě, že náhrobek nikdo nezdědí, propadá po určité době městu – musí být vyvěšen na úřední desce.

Odstranění hrobového zařízení (desky, pomníky) zajistíte buď na vlastní náklady, anebo jejich odstranění převezme na svou zodpovědnost správa hřbitovů (většinou za poplatek).

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.