Druhy pohřbu

Rozlišujeme 2 typy pohřbu – církevní a občanský.

Občanský obřad se běžně koná ve smuteční obřadní síni s následným zpopelněním nebo uložením do hrobu/hrobky. Se zesnulým je možné se rozloučit i bez smutečního obřadu, buď zpopelněním, nebo uložením do hrobu/hrobky.

Ve druhém případě, u pohřbu církevního, se obřad může konat v kostele, nebo na hřbitově – přímo u hrobu. Dále se rozhodnete, zda necháte zesnulého uložit do hrobu, nebo zpopelnit (s ohledem na vyznání zesnulého).

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.