Je možné provést obřad při nenalezení těla?

Odpověď na tuto otázku je poněkud složitější. Aby se mohl uskutečnit smuteční obřad, musí být daný člověk prohlášen za mrtvého a následně mu musí být vystaven úmrtní list.

Pokud je dotyčný prohlášen za nezvěstného a do 5 let od konce roku zmizení se neohlásí a ani o něm nejsou žádné zprávy, může ho ze zákona soud prohlásit za mrtvého. V případě, že nebyl prohlášen za nezvěstného, prodlužuje se tato doba na 7 let.

Zahyne-li Váš blízký následkem nehody, kde nebylo možné zesnulého nalézt (například letecká havárie), o prohlášení za mrtvého rozhoduje soud na základě návrhu osoby, která na tom má právní zájem.

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.