Doklady o úmrtí

První dokument, který potvrzuje úmrtí Vašeho blízkého, je List o prohlídce zemřelého (LPZ). Dostanete jej od lékaře, který zesnulého ohledával, nebo ve zdravotnickém zařízení.

Na základě odeslání občanského průkazu a dalších dokladů zesnulého, buď pohřební službou (uvádí také údaje o vypraviteli pohřbu) nebo zdravotnickým zařízením, vystaví příslušná matrika v místě úmrtí pozůstalým úmrtní list jako oficiální doklad o úmrtí. Do tří měsíců od tohoto vydání zahájí příslušný notář dědické řízení.

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.