Pietní místa

Rozptylová loučka

Jde o udržovaný trávník v přibližných rozměrech 30 × 30 m. Místo doplňují stolečky na odkládání květin. Rozptyl zesnulého provádí zaměstnanec pohřební služby.

Vsypová loučka

Loučky jsou speciální pietní místa zasazovaná do objektu hřbitova. Zástupce pohřební služby vyvrtá nebo vyrýpne dolík do hlíny a uloží tam popel zesnulého.

Smuteční obřady se konají jak s účastí rodiny, tak bez účasti.

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.