Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Zemře-li Váš příbuzný v nemocnici, kontaktujte naši pohřební službu.

Vezměte si s sebou

  • dokumenty zesnulého – občanský průkaz (jestliže nezůstal ve zdravotnickém zařízení),
  • oddací list, rodný list (pokud jsou dostupné),
  • svůj občanský průkaz.

Pokud občanský průkaz zesnulého zůstal ve zdravotnickém zařízení, automaticky jej odešlou na příslušný matriční úřad. S pohřební službou se dohodnete o jaký typ pohřbu máte jako pozůstalí zájem.

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.