Květinová výzdoba

Jako pozůstalí si vyberete květinovou výzdobu dle katalogu fotografií a zároveň vzhledem k dostupnosti květin (roční období).

Samotná barva květin má svoji symboliku. Bílé květiny vyjadřují nevinnost, úctu a pokoru a většinou jsou jimi obdarováni mladí, svobodní lidé. Žlutá barva představuje přátelství a nový začátek. Květiny do růžova symbolizují mládí, krásu a nevinnost. Nakonec, červené květiny vyjadřují energii, vášeň, lásku i odvahu.

Květiny se opatřují stuhami různých barev i kvalit s textem, případně logem.

Květinová výzdoba se dělí na rostlou, umělou, kombinovanou a zápůjční. U občanských pohřbů převažuje rostlá květinová výzdoba.

Církevní obřady většinou zdobí kombinované věnce (umělá a rostlá výzdoba). V horkém letním počasí převažuje umělá výzdoba, protože déle vydrží.

U naší pohřební služby se květinová výroba znehodnocuje ve vlastní režii – uložení do kontejneru a odvoz. V rámci některých krajů si pronajímáme speciální likvidační službu.

The Charon® funeral service is available 24 hours a day, on weekdays, weekends and public holidays. Contact us whenever you need our services. Our trained staff will arrange dignifying funeral for your loved one, where you may say proper farewell.
All the information respects the amendment to the Czech Funeral Act No. 193/2017 Coll., which is in force since the 1 September 2017.